Rozbudowa drogi powiatowej nr 1641K Łapsze Wyżne – Jurgów w km od 0+188,00 do km w 0+688,82 w miejscowości Łapsze Wyżne, Powiat Nowotarski

Powiększ obrazRządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - Łapsze Wyżne

W ramach zadania wykonana została rozbudowa odcinka drogi łączącej miejscowości Łapsze Wyżne i Jurgów, w  ramach którego wykonano budowę chodnika, poszerzenie jezdni oraz nakładki wzmacniającej, utwardzenie pobocza, przebudowa zjazdów indywidualnych, budowa kanalizacji deszczowej, budowa korytek betonowych.

WARTOŚĆ INWESTYCJI: 994 294,49 zł

DOFINANSOWANIE: 246 328,74 zł