Rozbudowa drogi powiatowej nr 1682K w km 3+085,00 do km 5+237,00 miejscowości Podwilk, Gmina Jabłonka i Podsarnie, Gmina Raba Wyżna, Powiat Nowotarski

Powiększ obraz1682K Podszkle - Podwilk

W ramach inwestycji wykonana została m. in. budowa jezdni drogi, budowa lewostronnego i prawostronnego pobocza, budowa prawostronnego chodnika; budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa zjazdów indywidualnych lewostronnych i prawostronnych, przebudowa skrzyżowań z innymi drogami publicznymi, budowa ścieku przykrawężnikowego na całej długości projektowanego chodnika, budowa ciągu korytek betonowych przy prawej krawędzi jezdni, umocnienie skarpy przy lewej krawędzi jezdni, rozbiórka istniejących elementów zagospodarowania (tj. nawierzchni jezdni i zjazdów, przepustów), budowa muru oporowego oraz przebudowa, budowa i remont elementów zagospodarowania (tj. przepustów, małego mostu, rowów).

WARTOŚĆ INWESTYCJI: 6 178 000,00 zł

DOFINANSOWANIE: 996 474,80 zł