Rozbudowa drogi powiatowej nr 1682K w km 3+085,00 do km 5+237,00 miejscowości Podwilk, Gmina Jabłonka i Podsarnie, Gmina Raba Wyżna, Powiat Nowotarski

Czytaj więcej o: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1682K w km 3+085,00 do km 5+237,00 miejscowości Podwilk, Gmina Jabłonka i Podsarnie, Gmina Raba Wyżna, Powiat Nowotarski

W ramach inwestycji wykonana została m. in. budowa jezdni drogi, budowa lewostronnego i prawostronnego pobocza, budowa prawostronnego chodnika; budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa zjazdów indywidualnych lewostronnych i prawostronnych, przebudowa skrzyżowań z innymi drogami publicznymi, budowa ścieku przykrawężnikowego na całej długości projektowanego chodnika, budowa ciągu korytek betonowych przy prawej krawędzi jezdni, umocnienie skarpy przy lewej krawędzi jezdni, rozbiórka istniejących elementów zagospodarowania (tj. nawierzchni jezdni i zjazdów, przepustów), budowa muru oporowego oraz przebudowa, budowa i remont elementów zagospodarowania (tj. przepustów, małego mostu, rowów).

WARTOŚĆ INWESTYCJI: 6 178 000,00 zł

DOFINANSOWANIE: 996 474,80 zł

Utrudnienia w ruchu na drodze powiatowej w Podwilku

Czytaj więcej o: Utrudnienia w ruchu na drodze powiatowej w Podwilku

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu w imieniu wykonawcy robót (PPD-M S.A.) informuje, iż w dniach od 19 do 21 listopada 2020r. (od czwartku do soboty) w godzinach od 800 do 1700 zostanie zamknięty dla ruchu kołowego odcinek drogi powiatowej nr 1682K w Podwilku o długości 800m (tj. od tartaku i firmy „Euroclass” w kierunku Podszkla).

Powodem utrudnień będą prace remontowe polegające na wykonaniu nowych warstw bitumicznych (prace prowadzone będą całą szerokością jezdni). Termin wprowadzenia ograniczeń w ruchu może ulec zmianie w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Za utrudnienia przepraszamy.

Aktualny stan robót na drodze z Podszkla do Podwilka (zdjęcia)

Czytaj więcej o: Aktualny stan robót na drodze z Podszkla do Podwilka (zdjęcia)

Po krótkiej zimowej przerwie rozbudowa drogi powiatowej zaczęła nabierać tempa.

W ciągu kilku ostatnich tygodni na dwukilometrowym odcinku drogi pomiędzy Podszklem a Podwilkiem trwały prace ziemne. Droga gruntowa została poszerzona oraz odpowiednio wyprofilowana, a wzdłuż pasa drogowego pojawiły się pierwsze ściany oporowe. Zanim jednak przystąpiono do prac, konieczne było usunięcie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją. Przeprowadzone prace rozbiórkowe objęły elementy drogi, ogrodzeń i przepustów.

Czytaj więcej „Aktualny stan robót na drodze z Podszkla do Podwilka (zdjęcia)”

Do góry