Aktualny stan robót na drodze z Podszkla do Podwilka (zdjęcia)

Powiększ obraz

Po krótkiej zimowej przerwie rozbudowa drogi powiatowej zaczęła nabierać tempa.

W ciągu kilku ostatnich tygodni na dwukilometrowym odcinku drogi pomiędzy Podszklem a Podwilkiem trwały prace ziemne. Droga gruntowa została poszerzona oraz odpowiednio wyprofilowana, a wzdłuż pasa drogowego pojawiły się pierwsze ściany oporowe. Zanim jednak przystąpiono do prac, konieczne było usunięcie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją. Przeprowadzone prace rozbiórkowe objęły elementy drogi, ogrodzeń i przepustów.

Docelowo na całym odcinku drogi ma zostać położona nowa nawierzchnia asfaltowa. Rozbudowie ulegnie jezdnia wraz z poboczami. W ramach zadania przebudowane zostaną zjazdy indywidualne oraz skrzyżowania z drogami gminnymi. W rejonie prywatnych posesji powstanie dwumetrowy chodnik, a wraz z nim kanalizacja deszczowa oraz ścieki przykrawężnikowe. W ciągu drogi zostaną wybudowane nowe przepusty oraz mały most. Wzdłuż jezdni powstaną mury oporowe, a skarpy zostaną dodatkowo wzmocnione geosiatką.

Na czas robót droga została tymczasowo zamknięta, dzięki czemu wykonawca może swobodnie realizować wszystkie prace.

Inwestycja ma potrwać do końca września br., a jej wykonawcą jest firma Kiernia z Ratułowa.

Całkowity koszt zadania wyniesie ponad 6 mln złotych.