Chodniki w Ochotnicy gotowe przed terminem (zdjęcia)

Powiększ obrazOdbiór robót budowlanych w Ochotnicy

Choć oficjalny termin zakończenia rozbudowy drogi powiatowej Harklowa – Tylmanowa mija dopiero we wrześniu, firma ZIBUD zakończyła już wszystkie związane z nią prace. W dniu 14 maja 2020r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych.

W odbiorze wzięli udział: Bogusław Waksmundzki – Wicestarosta Powiatu Nowotarskiego, Maria Łojas-Jurkowska – Radna Powiatu Nowotarskiego, Tadeusz Królczyk – Wójt Gminy Ochotnica Dolna, Paweł Cetera – pełnomocnik Wójta ds. inwestycji, Tomasz Moskalik – dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu wraz z pracownikami, inspektor nadzoru oraz przedstawiciele firmy ZIBUD, która była odpowiedzialna za realizację inwestycji. Komisja pozytywnie oceniła zakres i jakość wykonanego zadania.

Inwestycja prowadzona na terenie gminy Ochotnica Dolna polegała na rozbudowie drogi powiatowej nr 1637K Harklowa – Tylmanowa na dwóch odcinkach o łącznej długości 1,11 km.

Zakres wykonywanych prac w Ochotnicy Górnej oraz w Ochotnicy Dolnej był niemal identyczny. Na obu odcinkach objętych inwestycją powstały nowe chodniki. Jezdnia została poszerzona, a wzdłuż drogi wybudowano odwodnienie. Powstała kanalizacja deszczowa, nowe przepusty i wyloty. Wszystkie zjazdy, a także część ogrodzeń zlokalizowanych przy drodze uległo przebudowie. Skarpy zostały umocnione płytami ażurowymi, a jezdnia zyskała nową nawierzchnię.

Realizacja zadania była możliwa dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2019. Wartość inwestycji wyniosła blisko 3,3 mln złotych, z czego ponad 2,2 mln złotych stanowiło dofinansowanie. Pozostała kwota została sfinansowana po połowie przez Powiat Nowotarski oraz Gminę Ochotnica Dolna.