Wyłoniono wykonawcę rozbudowy drogi w Spytkowicach i Rabie Wyżnej

Powiększ obrazMapa prezentująca zakres prac na drodze 1665K

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu rozstrzygnął przetarg na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1665K Skawa – Raba Wyżna w km od 5+541,60 do km w 6+972,07,00 w miejscowości Spytkowice i Raba Wyżna”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma HOLL-BUD z Podwilka.

Wśród wszystkich ofert które wpłynęły na przetarg, najkorzystniejszą pod względem finansowym złożyła firma HOLL-BUD Emil Holla z Podwilka. Jej cena wyniosła 3 587 403,49 zł. Po podpisaniu umowy oraz przekazaniu placu budowy, wykonawca będzie mógł przystąpić do prac.

Rozbudowa zostanie poprowadzona wzdłuż 1,43 km odcinka drogi od istniejącego chodnika w Spytkowicach do skrzyżowania z drogą krajową nr 7 i dalej aż do kapliczki w Rabie Wyżnej.

Inwestycja swym zakresem obejmuje m.in.:
– roboty rozbiórkowe,
– budowę chodnika lewo i prawostronnego o szerokości 2,0 m,
– przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
– przebudowę skrzyżowań,
– budowę poszerzeń jezdni,
– wykonanie ścieku przykrawężnikowego,
– budowę kanalizacji deszczowej,
– przebudowę przepustów drogowych,
– wykonanie zatoki autobusowej,
– wykonanie nowej nawierzchni,
– montaż znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym m.in: montaż barier ochronnych, znaków aktywnych oraz wykonanie na przejściu dla pieszych kostki Braille’a,
– przebudowę kolidujących ogrodzeń.

Termin zakończenia robót wyznaczony został do 13 listopada 2020r.