Nowy chodnik w Łapszach Wyżnych do połowy października

Powiększ obrazMapa prezentująca zakres robót na ulicy Kościelnej

Spółka Podhalańskie Drogi z Nowego Targu wygrała przetarg na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1641K Łapsze Wyżne – Jurgów w km od 0+188,00 do km 0+688,82 w miejscowości Łapsze Wyżne”.

Na ogłoszony przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu przetarg wpłynęło dziesięć ofert, wśród których najkorzystniejszą złożyła Spółka Podhalańskie Drogi. Cena wybranej oferty to 994 294,49 zł.

Roboty budowlane poprowadzone będą wzdłuż ul. Kościelnej pomiędzy dwoma mostami na potoku Łapszanka.


Zakres zadania obejmuje:
– budowę prawostronnego chodnika,
– wykonanie poszerzenia jezdni wraz z wykonaniem nakładki wzmacniającej,
– utwardzenie pobocza,
– przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi (tj. ul. Na Brzegu, ul. Zieloną, ul. Słoneczną),
– przebudowę zjazdów indywidualnych,
– budowę kanalizacji deszczowej,
– budowę korytek betonowych,
– prace rozbiórkowe.

Przewidywany termin zakończenia prac to połowa października 2020r.