Wykonanie zestawów promocyjnych (100 sz.) w ramach projektu pn.: ,,Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap III”

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówienia pn. Wykonanie zestawów promocyjnych (100 sz.) w ramach projektu pn. Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap III”, o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000,00 euro.

Treść Zaproszenia do złożenia ofert z dnia 23 listopada 2020 r. znak: PZD-ZP.263.5.29.2020 znajduje się poniżej w załącznikach

Termin składania ofert:

         do dnia 27 listopada 2020 r. do godz. 12:00

Miejsce składania ofert:

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

Opublikowała w dniu 23 listopada 2020 r. Anna Michałczak

ZMIANIA NR 1  TREŚCI ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia Zmianę nr 1 treści Zaproszenia do złożenia oferty pn. Wykonanie zestawów promocyjnych (100 sz.) w ramach projektu pn. Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap III”

 z dnia 25 listopada 2020 r. znak PZD-ZP.263.5.29.2020

Treść Zmiany nr 1 treści Zaproszenia do złożenia oferty z dnia 25 listopada 2020 r. znak PZD-ZP.263.5.29.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 25 listopada 2020 r. Anna Michałczak

WYJAŚNIENIA

Dot. zaproszenia do złożenia oferty na realizację zamówienia pn.  Wykonanie zestawów promocyjnych (100 sz.) w ramach projektu pn. Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap III”

Treść wyjaśnień – pismo z dnia 25 listopada 2020 r. znak: PZD-ZP.263.5.29.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 25 listopada 2020 r. Anna Michałczak

ZAWIADOMIENIE

O ZAMKNIĘCIU POSTEPOWANIA BEZ WYBORU OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o zamknięciu postepowania bez wyboru oferty na realizację zamówienia pn. Wykonanie zestawów promocyjnych (100 sz.) w ramach projektu pn. Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap III”

Treść Zawiadomienia o zamknięciu postepowania bez wyboru oferty z dnia 30 listopada 2020 r. znak PZD-ZP.263.5.29.2020  znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 30 listopada 2020 r. Anna Michałczak

Załączniki