Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2024 roku przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

Działając na podstawie art.23 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst  jedn. Dz.U. z 2023 r., poz.1605) zamieszcza się Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2024 roku przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2024 roku przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu z dnia 15 stycznia 2024 r. znak: PZD-ZP.032.2.2024 znajduje się poniżej, w załącznikach.

Opublikowano w dniu 15 stycznia 2024 r.

Załączniki