Głęboka modernizacja energetyczna budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu – aktualizacja

Powiększ obrazBudynek PZD - po modernizacji

Powiat Nowotarski w ramach udzielonego dofinansowania w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 zrealizował projekt pn.: Głęboka modernizacja energetyczna budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu.

Przedmiotem realizacji projektu była kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu, będącego własnością Powiatu Nowotarskiego.

W zakresie modernizacji energetycznej budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu zostało wykonane:

– Modernizacja instalacji CO

– Modernizacja instalacji CWU

– Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

– Termomodernizacja ścian zewnętrznych

– Termomodernizacja stropodachu

– Wymiana pokrycia stropodachu

– Wymiana orynnowania

– Oświetlenie ewakuacyjne

Nad prawidłową realizacją robót budowlanych czuwał powołany inspektor nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej oraz ogólnobudowlanej.

Celem ogólnym projektu było zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową, końcową, pierwotną z czym wiąże się zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych oraz ograniczenie emisji CO2. Cel ten został zrealizowany poprzez realizację celów bezpośrednich jakie wynikły z analizy problemów i potrzeb beneficjentów.

Cele te zostały określone następująco:

1. Efektywne wykorzystanie energii cieplnej

2. Obniżenie kosztów ogrzewania obiektu

3. Poprawa warunków użytkowania obiektu użyteczności publicznej.

Całkowita wartość projektu: 2 062 105,23 PLN

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 1 843 344,14 PLN

Wykonawcą robót budowlanych była firma Remontowo – budowlana  „PROFES” Rafał Konieczny z miejscowości Skawa.

Załączniki