Głęboka modernizacja energetyczna budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu

Powiększ obraz

Powiat Nowotarski w związku z udzielonym dofinansowaniem w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 realizuje projekt pn.: Głęboka modernizacja energetyczna budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu.

Przedmiotem realizacji projektu jest modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu, będącego własnością Powiatu Nowotarskiego.

W zakresie modernizacji energetycznej budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu zostanie wykonane:

– Modernizacja instalacji CO

– Modernizacja instalacji CWU

– Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

– Termomodernizacja ścian zewnętrznych

– Termomodernizacja stropodachu

Celem ogólnym projektu jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową, końcową, pierwotną z czym wiąże się zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych oraz ograniczenie emisji CO2. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez realizację celów bezpośrednich jakie wynikły z analizy problemów i potrzeb beneficjentów.

Cele te zostały określone następująco:

1. Efektywne wykorzystanie energii cieplnej

2. Obniżenie kosztów ogrzewania obiektu

3. Poprawa warunków użytkowania obiektu użyteczności publicznej.

Całkowita wartość robót budowlanych: 1 888 468,36 PLN

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 1 287 150,37 PLN

Załączniki