Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2021 roku przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

Działając na podstawie art.23 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst  jedn. Dz.U. z 2019 r., poz.2019 ze zm.) zamieszcza się Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2021 roku przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2021 roku przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu z dnia 27 stycznia 2021 r. znak: PZD-ZP.032.1.2021 znajduje się poniżej, w załącznikach.

Opublikowano w dniu 27 stycznia 2021 r.

Aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych z dnia 2 lutego 2021 r. znak: PZD-ZP.032.2.2021 znajduje się poniżej, w załącznikach

Opublikowano w dniu 2 lutego 2021 r.

Aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych z dnia 1 marca 2021 r. znak: PZD-ZP.032.2.2021 znajduje się poniżej, w załącznikach

Opublikowano w dniu 1 marca 2021 r.

Aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych z dnia 31 marca 2021 r. znak: PZD-ZP.032.2.2021 znajduje się poniżej, w załącznikach

Opublikowano w dniu 31 marca 2021 r.

Aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych z dnia 13 maja 2021 r. znak: PZD-ZP.032.2.2021 znajduje się poniżej, w załącznikach

Opublikowano w dniu 13 maja 2021 r.

Aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych z dnia 28 czerwca 2021 r. znak: PZD-ZP.032.2.2021 znajduje się poniżej, w załącznikach

Opublikowano w dniu 28 czerwca 2021 r.

Aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych z dnia 25 sierpnia 2021 r. znak: PZD-ZP.032.2.2021 znajduje się poniżej, w załącznikach

Opublikowano w dniu 25 sierpnia 2021 r.

Aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych z dnia 13 października 2021 r. znak: PZD-ZP.032.2.2021 znajduje się poniżej, w załącznikach

Opublikowano w dniu 13 października 2021 r.

Załączniki