Wykonanie opinii technologicznej dla zadania: Remont nawierzchni dróg powiatowych na terenie miasta Nowy Targ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówienia pn. Wykonanie opinii technologicznej dla zadania: Remont nawierzchni dróg powiatowych na terenie miasta Nowy Targ, o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000,00 euro.

Treść Zaproszenia do złożenia ofert z dnia 2 grudnia 2020 r. znak: PZD-ZP.263.4.28.2020 znajduje się poniżej w załącznikach

Termin składania ofert:

         do dnia 8 grudnia 2020 r. do godz. 14:00

Miejsce składania ofert:

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

Opublikowała w dniu 2 grudnia 2020 r. Anna Michałczak

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia pn. Wykonanie opinii technologicznej dla zadania: Remont nawierzchni dróg powiatowych na terenie miasta Nowy Targ.

Treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 9 grudnia 2020 r. znak PZD-ZP.263.4.28.2020  znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 9 grudnia 2020 r. Anna Michałczak

Załączniki