Wykonanie zestawów promocyjnych (100 szt.) w ramach projektu pn. ,,Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap III”

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówienia pn. Wykonanie zestawów promocyjnych (100 szt.) w ramach projektu pn. Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap III”, o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000,00 euro.

Treść Zaproszenia do złożenia ofert z dnia 4 grudnia 2020 r. znak: PZD-ZP.263.5.30.2020 znajduje się poniżej w załącznikach

Termin składania ofert:

         do dnia 15 grudnia 2020 r. do godz. 13:00

Miejsce składania ofert:

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

Opublikowała w dniu 4 grudnia 2020 r. Anna Michałczak

WYJAŚNIENIA

Dot. zaproszenia do złożenia oferty na realizację zamówienia pn.  Wykonanie zestawów promocyjnych (100 szt.) w ramach projektu pn. Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap III”

Treść wyjaśnień – pismo z dnia 9 grudnia 2020 r. znak: PZD-ZP.263.5.30.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 9 grudnia 2020 r. Anna Michałczak

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia pn. Wykonanie zestawów promocyjnych (100 szt.) w ramach projektu pn. Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap III”

Treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 17 grudnia 2020 r. znak PZD-ZP.263.5.30.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 17 grudnia 2020 r. Anna Michałczak

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE KOLEJNEJ  OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze kolejnej oferty na realizację zamówienia pn. Wykonanie zestawów promocyjnych (100 szt.) w ramach projektu pn. Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap III”

Treść Zawiadomienia o wyborze kolejnej oferty z dnia 28 grudnia 2020 r. znak PZD-ZP.263.5.30.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 28 grudnia 2020 r. Anna Michałczak

Załączniki