OGŁOSZENIE O AUKCJI (USTNEJ LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW STALOWYCH

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu (Sprzedający) ogłasza aukcję (ustną licytację) na sprzedaż materiałów stalowych będących własnością Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu.

Treść Ogłoszenia aukcji materiałów stalowych (licytacji ustnej) – pismo z dnia 29 sierpnia 2022 r. znak: PZD-ZP.235.5.2022 znajduje się poniżej, w załącznikach

Termin rozpoczęcia aukcji:

        2 września 2022 r.,  godz. 10:00

Miejsce aukcji:

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu (sala konferencyjna)

34 – 400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

Dodano w dniu 29 sierpnia 2022 r.

INFORMACJA O WYNIKU Z PRZEPROWADZONEJ AUKCJI (USTNEJ LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW STALOWYCH

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia informację o wyniku z przeprowadzonej aukcji materiałów stalowych (licytacji ustnej)

Treść Informacji o wyniku z przeprowadzonej aukcji materiałów stalowych znajduje się poniżej, w załącznikach.

Dodano w dniu 02 września 2022r.

Załączniki