OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO (ZŁOMU)

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO (ZŁOMU)

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż wszystkich, za wyjątkiem dźwigarów stalowych, elementów pochodzących z rozbiórki obiektu mostowego położonego w miejscowości Trybsz w ciągu drogi powiatowej nr 1642K Groń – Trybsz – Niedzica w km 2+093, w szacowanej ilości około 254 Mg.

Treść ogłoszenia o przetargu pisemnym z dnia 21 marca 2022 r. znak: PZD-ZP.235.1.2022 znajduje się poniżej w załącznikach

Termin składania ofert:

         do dnia 25 marca 2022 r. do godz. 11:00

Miejsce składania ofert:

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na zbycie stalowych elementów, za wyjątkiem dźwigarów,  pochodzących z rozbiórki obiektu mostowego położonego w miejscowości Trybsz w ciągu drogi powiatowej nr 1642K Groń – Trybsz – Niedzica w km 2+093

Treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 30 marca 2022 r. znak PZD-ZP.235.1.2022  znajduje się poniżej, w załącznikach

ZAWIADOMIENIE

O ZAWARCIU UMOWY

Sprzedający informuje, że w dniu 30 marca 2022 r. zawarł umowę na zbycie stalowych elementów, za wyjątkiem dźwigarów, pochodzących z rozbiórki obiektu mostowego położonego w miejscowości Trybsz w ciągu drogi powiatowej nr 1642K Groń – Trybsz – Niedzica w km 2+093, z Oferentem który złożył najkorzystniejszą ofertę w przetargu pisemnym, za cenę podaną w ofercie

Załączniki

Do góry