OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ DREWNA OPAŁOWEGO POZYSKANEGO PODCZAS WYCINKI W PASIE DRÓG POWIATOWYCH ZESKŁADOWANEGO NA PLACU MAGAZYNOWYM PZD W NOWYM TARGU

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego podczas wycinki w pasie dróg powiatowych zeskładowanego na placu magazynowym PZD w Nowym Targu.

Treść ogłoszenia o przetargu pisemnym z dnia 24 kwietnia 2023 r. znak: PZD-ZP.235.2.2023 znajduje się poniżej w załącznikach

Termin składania ofert:

         do dnia 28 kwietnia 2023 r. do godz. 13:00

Miejsce składania ofert:

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

Dodano w dniu 24 kwietnia 2023 r.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego podczas wycinki w pasie dróg powiatowych zeskładowanego na placu magazynowym PZD w Nowym Targu.

Treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 2 maja 2023 r. znak PZD-ZP.235.2.2023  znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodano w dniu 2 maja 2023 r.

Załączniki