OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ DREWNA OPAŁOWEGO POZYSKANEGO PODCZAS WYCINKI W PASIE DRÓG POWIATOWYCH

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego podczas wycinki w pasie dróg powiatowych.

Treść ogłoszenia o przetargu pisemnym z dnia 7 sierpnia 2023 r. znak: PZD-ZP.235.4.2023 znajduje się poniżej w załącznikach

Termin składania ofert:

         do dnia 10 sierpnia 2023 r. do godz. 12:00

Miejsce składania ofert:

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

Dodano w dniu 7 sierpnia 2023 r.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERT

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze oferty na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego podczas wycinki w pasie dróg powiatowych.

Treść Zawiadomienia o wyborze oferty z dnia 11 sierpnia 2023 r. znak PZD-ZP.235.4.2023 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodano w dniu 11 sierpnia 2023 r.

Załączniki