OGŁOSZENIEO PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ OBLATÓW

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż oblatów pozyskanych podczas wycinki w pasie dróg powiatowych

Treść ogłoszenia o przetargu pisemnym z dnia 31 sierpnia 2023 r. znak: PZD-ZP.235.6.2023 znajduje się poniżej w załącznikach

Termin składania ofert:

         do dnia 5 września 2023 r. do godz. 12:00

Miejsce składania ofert:

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

Dodano w dniu 31 sierpnia 2023 r.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż oblatów.

Treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 6 września 2023 r. znak PZD-ZP.235.6.2023  znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodano w dniu 6 września 2023 r.

Załączniki