Komunikat w sprawie ul. Kilińskiego w Rabce-Zdroju

W nawiązaniu do błędnie pojawiających się informacji na temat zamknięcia ulicy Kilińskiego w miejscowości Rabka-Zdrój, Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje, iż zgodnie z zatwierdzonymi projektami czasowej organizacji ruchu dot. przebudowy linii kolejowej w m. Rabka-Zdrój, Wykonawca Robót tj. BUDIMEX S.A. oraz zarządca drogi nie przewidują zamknięcia drogi ani mostu na ul. Kilińskiego.