OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ OBLATÓW

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż drewna opałowego miękkiego (odpady po przetarciu tzw. oblaty).

Treść ogłoszenia o przetargu pisemnym z dnia 22 sierpnia 2023 r. znak: PZD-ZP.235.5.2023 znajduje się poniżej w załącznikach

Termin składania ofert:

         do dnia 29 sierpnia 2023 r. do godz. 12:00

Miejsce składania ofert:

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

Dodano w dniu 22 sierpnia 2023 r.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze oferty na sprzedaż drewna opałowego miękkiego (odpady po przetarciu tzw. oblaty)

Treść Zawiadomienia o wyborze oferty z dnia 30 sierpnia 2023 r. znak PZD-ZP.235.5.2023 znajduje się poniżej, w załączniku.

Dodano w dniu 30 sierpnia 2023 r.

ZAWIADOMIENIE O ZAMKNIĘCIU
PRZETARGU PISEMNEGO NA SPRZEDAŻ OBLATÓW

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o zamknięciu przetargu pisemnego na sprzedaż oblatów.

Treść Zawiadomienia o zamknięciu przetargu pisemnego z dnia 30 sierpnia 2023 r., znak PZD-ZP.235.5.2023 znajduje się poniżej, w załączniku.

Dodano w dniu 30 sierpnia 2023 r.

Załączniki