OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ DREWNA OPAŁOWEGO POZYSKANEGO PODCZAS WYCINKI W PASIE DRÓG POWIATOWYCH

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego podczas wycinki w pasie dróg powiatowych.

Treść ogłoszenia o przetargu pisemnym z dnia 15 marca 2023 r. znak: PZD-ZP.235.1.2023 znajduje się poniżej w załącznikach

Termin składania ofert:
do dnia 22 marca 2023 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert:
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

ZAWIADOMIENIE O ZAMKNIĘCIU BEZ WYBORU PRZETARGU PISEMNEGO NA SPRZEDAŻ DREWNA OPAŁOWEGO POZYSKANEGO PODCZAS WYCINKI W PASIE DRÓG POWIATOWYCH

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o zamknięciu bez wyboru przetargu pisemnego na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego podczas wycinki w pasie dróg powiatowych.
Treść Zawiadomienia o zamknięciu bez wyboru przetargu pisemnego z dnia 23 marca 2023 r., znak PZD-ZP.235.1.2023 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodano w dniu 23 marca 2023 r.

Załączniki