Nocna akcja wywozu śniegu z ul. Szaflarskiej i ul. Waksmundzkiej w Nowym Targu

Firma Handlowo Usługowa „KAL-TRANS” działająca na zlecenie Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu informuje, iż w nocy z 9 na 10 lutego 2023r. w godzinach od 18:00 do 6:00 zostanie dokończona wywózka śniegu z ul. Szaflarskiej (akcją zostanie objęta ulica Szaflarska przy budynkach od strony pot.  Biały Dunajec).

Następnie tej nocy prace prowadzone będą na ul. Waksmundzkiej od skrzyżowania ul. Orkana w stronę m. Waksmund (akcją zostanie objęta ulica Waksmundzka przy budynkach od strony byłej targowicy).

W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie wszystkich zaparkowanych pojazdów na wyżej wymienionych odcinkach.