Od 6 do 8 listopada 2023r. utrudnienia drogowe na odcinku Krempachy – Dursztyn

Czytaj więcej o: Od 6 do 8 listopada 2023r. utrudnienia drogowe na odcinku Krempachy – Dursztyn

Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe z Nowego Targu realizujące zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1644K Łopuszna – Dursztyn w miejscowościach Krempachy i Dursztyn” informuje, że w związku z układaniem nawierzchni bitumicznej w dniach od 6 do 8 listopada 2023r. w godz. od 8:00 do 18:00 nastąpi całkowite zamknięcie drogi dla ruchu kołowego na odcinku 3,2 km (od ostatnich zabudowań w Krempachach do kościoła w centrum Dursztyna).

Wykonawca przeprasza za utrudnienia i zastrzega sobie prawo zmiany w/w terminu z przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych lub innych niemożliwych do przewidzenia okoliczności.

Od 10 do 13 października 2023r. utrudnienia drogowe w Chochołowie

Czytaj więcej o: Od 10 do 13 października 2023r. utrudnienia drogowe w Chochołowie

Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe z Nowego Targu realizujące zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1654K Ząb – Ratułów – Ciche – Chochołów  w km od 13+820 do 14+640 w miejscowości Ciche i Chochołów” informuje, że w związku z realizacją prac bitumicznych w dniach od 10 do 13 października 2023r. w godz. 8:00 – 18:00, nastąpi całkowite zamknięcie dla ruchu kołowego odcinka drogi o długości 820 od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 958 z drogą powiatową nr 1654K w Chochołowie w kierunku Cichego.

Wykonawca przeprasza za utrudnienia i zastrzega sobie prawo zmiany w/w terminu z przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych lub innych niemożliwych do przewidzenia okoliczności

Od 4 do 6 października 2023r. zamknięty odcinek drogi powiatowej w Klikuszowej

Czytaj więcej o: Od 4 do 6 października 2023r. zamknięty odcinek drogi powiatowej w Klikuszowej

Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe z Nowego Targu realizujące zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1662K Raba Wyżna – Klikuszowa w miejscowości Klikuszowa” informuje, że w związku z realizacją prac bitumicznych w dniach od 4 do 6 października 2023r. (środa, czwartek, piątek) w godz.  8:00 – 17:00 nastąpi całkowite zamknięcie dla ruchu kołowego odcinka drogi o długości 800 metrów od skrzyżowania DK 47 z drogą powiatową 1662K w Klikuszowej w kierunku Sieniawy.

Wykonawca przeprasza za utrudnienia i zastrzega sobie prawo zmiany w/w terminu z przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych lub innych niemożliwych do przewidzenia okoliczności.

Od 27 do 29 września 2023r. zamknięty odcinek drogi powiatowej w Pyzówce

Czytaj więcej o: Od 27 do 29 września 2023r. zamknięty odcinek drogi powiatowej w Pyzówce

Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe z Nowego Targu realizujące zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1660K Ludźmierz – Pyzówka w km od 7+480 do 8+300 w miejscowości Pyzówka” informuje, że w związku z realizacją prac bitumicznych w dniach od 27 do 29 września 2023r. (w środę i piątek w godz. 8:00 – 17:00, w czwartek w godz. 8:00 – 19.00) nastąpi całkowite zamknięcie dla ruchu kołowego ul. Kolejowej w Pyzówce na odcinku 820 metrów od budynków nr 5A/5B do ostatnich zabudowań w kierunku wiaduktu nad przejazdem kolejowym.

Wykonawca przeprasza za utrudnienia i zastrzega sobie prawo zmiany w/w terminu z przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych lub innych niemożliwych do przewidzenia okoliczności.

Komunikat w sprawie ul. Kilińskiego w Rabce-Zdroju

W nawiązaniu do błędnie pojawiających się informacji na temat zamknięcia ulicy Kilińskiego w miejscowości Rabka-Zdrój, Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje, iż zgodnie z zatwierdzonymi projektami czasowej organizacji ruchu dot. przebudowy linii kolejowej w m. Rabka-Zdrój, Wykonawca Robót tj. BUDIMEX S.A. oraz zarządca drogi nie przewidują zamknięcia drogi ani mostu na ul. Kilińskiego.

OGŁOSZENIEO PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ OBLATÓW

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż oblatów pozyskanych podczas wycinki w pasie dróg powiatowych

Treść ogłoszenia o przetargu pisemnym z dnia 31 sierpnia 2023 r. znak: PZD-ZP.235.6.2023 znajduje się poniżej w załącznikach

Termin składania ofert:

         do dnia 5 września 2023 r. do godz. 12:00

Miejsce składania ofert:

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

Dodano w dniu 31 sierpnia 2023 r.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż oblatów.

Treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 6 września 2023 r. znak PZD-ZP.235.6.2023  znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodano w dniu 6 września 2023 r.

Załączniki

Od 28 sierpnia 2023r. (poniedziałek) zmiana organizacji ruchu w rejonie Przełęczy Knurowskiej

Czytaj więcej o: Od 28 sierpnia 2023r. (poniedziałek) zmiana organizacji ruchu w rejonie Przełęczy Knurowskiej

Działająca na zlecenie Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu, firma ZIBUD Sp. z o.o. z Kamienicy realizująca zadanie pn. „Rozbudowa, modernizacja, likwidacja skutków powodzi na drodze powiatowej nr 1637K stanowiącej strategiczny ciąg komunikacyjny dla regionu Pienin – etap w km 2+500 – 6+850” informuje, że od 28 sierpnia 2023r. na odcinku drogi powiatowej nr 1637K prowadzącej w kierunku Przełęczy Knurowskiej zostanie wprowadzony ruch wahadłowy sterowany przy pomocy sygnalizacji świetlnej. Utrudnienia wynikają z konieczności zajęcia jednego pasa ruchu na czas prowadzonych robót.

Wykonawca przeprasza za utrudnienia i prosi o dostosowanie się do zmienionej organizacji ruchu.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ OBLATÓW

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż drewna opałowego miękkiego (odpady po przetarciu tzw. oblaty).

Treść ogłoszenia o przetargu pisemnym z dnia 22 sierpnia 2023 r. znak: PZD-ZP.235.5.2023 znajduje się poniżej w załącznikach

Termin składania ofert:

         do dnia 29 sierpnia 2023 r. do godz. 12:00

Miejsce składania ofert:

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

Dodano w dniu 22 sierpnia 2023 r.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze oferty na sprzedaż drewna opałowego miękkiego (odpady po przetarciu tzw. oblaty)

Treść Zawiadomienia o wyborze oferty z dnia 30 sierpnia 2023 r. znak PZD-ZP.235.5.2023 znajduje się poniżej, w załączniku.

Dodano w dniu 30 sierpnia 2023 r.

ZAWIADOMIENIE O ZAMKNIĘCIU
PRZETARGU PISEMNEGO NA SPRZEDAŻ OBLATÓW

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o zamknięciu przetargu pisemnego na sprzedaż oblatów.

Treść Zawiadomienia o zamknięciu przetargu pisemnego z dnia 30 sierpnia 2023 r., znak PZD-ZP.235.5.2023 znajduje się poniżej, w załączniku.

Dodano w dniu 30 sierpnia 2023 r.

Załączniki

Remont drogi powiatowej nr 1654K Ząb – Ratułów – Ciche – Chochołów w km od 13+820,00 do km 14+640,00 w miejscowości Ciche i Chochołów, Powiat Nowotarski/ Gmina Czarny Dunajec

Czytaj więcej o: Remont drogi powiatowej nr 1654K Ząb – Ratułów – Ciche – Chochołów w km od 13+820,00 do km 14+640,00 w miejscowości Ciche i Chochołów, Powiat Nowotarski/ Gmina Czarny Dunajec

W dniu 08.08.2023r., Powiat Nowotarski podpisał umowę na dofinansowanie zadania pn.: Remont drogi powiatowej nr 1654K Ząb – Ratułów – Ciche – Chochołów w km od 13+820,00 do km 14+640,00 w miejscowości Ciche i Chochołów, Powiat Nowotarski/ Gmina Czarny Dunajec które będzie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W ramach realizacji zadania wykonany zostanie remont odcinka drogi o łącznej długości 0,8 km w miejscowościach Ciche i Chochołów które wykonanie zaplanowane jest na rok 2023.

Główne prace związane realizacją robót:

– Wykonanie frezowań istniejącej masy bitumicznej,

– Ułożenie warstwy profilowej z masy bitumicznej,

– Regeneracja nawierzchni bitumicznych przy użyciu siatek zbrojeniowych o wytrzymałości na rozciąganie nie mniej niż 120×120 kN/m,

– Wzmocnienie siatką wraz z wykonaniem warstwy wiążącej gr. 6,0 cm z betonu asfaltowego 0/16,

– Wykonanie nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm,

– Wykonanie poboczy z kruszyw łamanych i destruktu bitumicznego.

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych, mający na celu wyrównanie potencjału społeczno-gospodarczego, poprawę jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa.

Przewidywana całkowita wartość inwestycji: ok. 1 mln zł

Całkowita wartość dofinansowania: 758 273,00 zł      

Załączniki

Remont drogi powiatowej nr 1660K Ludźmierz – Pyzówka w km od 7+480,00 do km 8+300,00 w miejscowości Pyzówka, Powiat Nowotarski / Gmina Nowy Targ

Czytaj więcej o: Remont drogi powiatowej nr 1660K Ludźmierz – Pyzówka w km od 7+480,00 do km 8+300,00 w miejscowości Pyzówka, Powiat Nowotarski / Gmina Nowy Targ

W dniu 08.08.2023r., Powiat Nowotarski podpisał umowę na dofinansowanie zadania pn.: Remont drogi powiatowej nr 1660K Ludźmierz – Pyzówka w km od 7+480,00 do km 8+300,00 w miejscowości Pyzówka, Powiat Nowotarski / Gmina Nowy Targ które będzie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W ramach realizacji zadania wykonany zostanie remont odcinka drogi o łącznej długości 0,8 km w miejscowości Pyzówka które wykonanie zaplanowane jest na rok 2023.

Główne prace związane realizacją robót:

– Wykonanie frezowań istniejącej masy bitumicznej,

– Ułożenie warstwy profilowej z masy bitumicznej,

– Regeneracja nawierzchni bitumicznych przy użyciu siatek zbrojeniowych o wytrzymałości na rozciąganie nie mniej niż 120×120 kN/m,

– Wzmocnienie siatką wraz z wykonaniem warstwy wiążącej gr. 6,0 cm z betonu asfaltowego 0/16,

– Wykonanie nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr 4 cm,

– Wykonanie poboczy z kruszyw łamanych i destruktu bitumicznego.

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych, mający na celu wyrównanie potencjału społeczno-gospodarczego, poprawę jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa.

Przewidywana całkowita wartość inwestycji: ok. 1 mln zł

Całkowita wartość dofinansowania: 758 247,00 zł        

Załączniki

Do góry