Aktualności

Trwają prace na moście Pod Słubicą (zdjęcia)

Data dodania: 27 sierpień 2019, Wtorek / Ilość wyświetleń: 148
W Ochotnicy Dolnej trwa remont mostu naruszonego podczas ubiegłorocznej powodzi. Inwestycja realizowana jest z uzyskanych przez Powiat Nowotarski środków w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Remont obiektu mostowego na potoku Ochotnica obejmuje rozbiórkę uszkodzonych barieroporęczy na moście i dojazdach, kap chodnikowych wraz z warstwą ochronną z betonu i izolacji oraz rozbiórkę nawierzchni bitumicznej. W ramach zadania zaplanowano wykonanie kotew łączących istniejącą płytę pomostu z nadpłytą, wykonanie izolacji płyt ,kap chodnikowych wraz z krawężnikiem kamiennym oraz uzupełnienie narzutu kamiennego w rejonie stożków. Dodatkowo odtworzona zostanie płyta najazdowa z dwóch stron obiektu. Na całej długości mostu zostanie wykonana nowa nawierzchnia oraz zamontowane nowe barieroporęcze.

W związku z koniecznością zapewnienia przejezdności drogą powiatową, prace remontowe podzielono na dwa etapy w których zaplanowano zamknięcie połowy jezdni oraz chodnika. Obecnie ruch na moście odbywa się wahadłowo za pomocą sygnalizacji świetlnej, nieremontowaną stroną obiektu.

Koszt remontu obiektu wynosi około 2 mln złotych i jest finansowany z uzyskanych przez Powiat Nowotarski środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz środków własnych Gminy Ochotnica Dolna.

Prace mają potrwać do listopada br., a ich wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Budowlane „ESBUD” Stanisław Chryczyk z Ochotnicy Dolnej.

galeria

Zobacz także

stat4u