Aktualności

Zimowe obowiązki właścicieli nieruchomości. O czym należy pamiętać?

Data dodania: 2 grudzień 2019, Poniedziałek / Ilość wyświetleń: 142
W związku z nadchodzącą zimą, Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu przypomina o obowiązkach spoczywających na właścicielach i administratorach nieruchomości położonych przy drogach powiatowych.

O czym należy pamiętać podczas okresu zimowego?

Według obowiązujących przepisów za odśnieżanie chodników położonych bezpośrednio przy prywatnych posesjach odpowiadają właściciele tych posesji. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

Odgarnięty śnieg należy składować na krawędzi chodnika lub w pasie zieleni w taki sposób, aby nie powodował utrudnień w ruchu pieszych i pojazdów. Kategorycznie zabrania się zrzucania śniegu i lodu na jezdnię.

Właściciele posesji powinni pamiętać również o konieczności usuwania sopli lodu i zwałów śniegu z dachów i innych części budynków przylegających bezpośrednio do chodnika. Zaniechanie tych czynności może stanowić poważne zagrożenie dla pieszych przemieszczających się w obrębie budynków.

Za niedopełnienie obowiązków związanych z odśnieżaniem chodników i usuwaniem lodu właściciele posesji podlegają karze grzywny. Właściciele i zarządcy nieruchomości przylegających do chodnika ponoszą również odpowiedzialność za wypadki zaistniałe na ich obszarze.

Mając na uwadze bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg, apelujemy do właścicieli nieruchomości o prawidłowe wywiązywanie się z powyższych obowiązków.

Zobacz także

stat4u