Aktualności

Zaproszenie do składania ofert: Dostawa i wdrożenie systemu monitorowania pojazdami podczas zimowego utrzymania dróg

Powiatowy Zarząd Dróg zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówienia pn. „Dostawa i wdrożenie systemu umożliwiającego monitorowanie i zarządzanie pojazdami – przy wykorzystaniu technologii GPS wraz z transmisją danych o lokalizacji i stanie monitorowanych pojazdów przy wykorzystaniu pakietowej transmisji danych GPRS używanych podczas kompleksowego zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu nowotarskiego w sezonach zimowych 2018r.- 2019r., 2019r. – 2020r., 2020r.,- 2021r.”.

02.10.2018, 13:12 / więcej »

Przetarg nieograniczony - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1653K Szaflary-Ząb w miejscowościach Szaflary i Bańska Niżna

W dniu 14.09.2018r. Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu ogłosił przetarg nieograniczony na zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1653K Szaflary – Ząb w miejscowościach Szaflary i Bańska Niżna".

14.09.2018, 14:30 / więcej »

Przetarg nieograniczony - Bieżąca konserwacja nawierzchni na sieci dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego

W dniu 13.09.2018r. Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu ogłosił przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Bieżąca konserwacja nawierzchni na sieci dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego".

13.09.2018, 14:58 / więcej »

Przetarg nieograniczony - Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w ramach inwestycji „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1675K Jabłonka – Lipnica Mała w miejscowości Lipnica Mała”.

13.09.2018, 14:54 / więcej »

Przetarg nieograniczony - Likwidacja stanów awaryjnych elementów dróg w ciągu drogi powiatowej nr 1660K Ludźmierz-Pyzówka

Dnia 10.09.2018r. Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu ogłosił przetarg nieograniczony na zadanie pn. Likwidacja stanów awaryjnych elementów dróg - utwardzenie pobocza drogi powiatowej nr 1660K Ludźmierz - Pyzówka od ok. km 6+393 do ok. km 6+503 wraz modernizacją elementów odwodnienia drogi".

10.09.2018, 15:13 / więcej »

Przetarg nieograniczony - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1646K Skrzypne-Szaflary-Ostrowsko w miejscowości Bór

Dnia 07.09.2018r. Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu ogłosił przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1646K Skrzypne-Szaflary-Ostrowsko w miejscowości Bór".

10.09.2018, 14:53 / więcej »

Przetarg nieograniczony - Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w ramach inwestycji „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1637K Harklowa – Tylmanowa w miejscowościach Ochotnica Górna oraz Ochotnica Dolna".

27.08.2018, 13:08 / więcej »

Przetarg nieograniczony - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1665K w m. Skawa i Spytkowice

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje, że termin składania ofert przetargowych dotyczących zamówienia pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1665K Skawa – Raba Wyżna w miejscowościach Skawa i Spytkowice w km 1+960 – 4+826,15" został przedłużony do dnia 30 sierpnia 2018r. do godz. 9:00.

17.08.2018, 14:15 / więcej »

Przetarg nieograniczony - Remont i przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowotarskiego

Dnia 14.08.2018, Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu ogłosił przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Remont i przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowotarskiego".

14.08.2018, 15:08 / więcej »

Odnowienie barier ochronnych obiektów mostowych (zdjęcia)

Służby liniowe PZD kontynuują pracę związaną z renowacją pokrycia malarskiego poręczy oraz barier ochronnych obiektów mostowych.

10.08.2018, 18:58 / więcej »
Strona 5 z 63‹ poprzednie | ... 3 4 5 6 7 ... | następne ›
stat4u