Aktualności

Przetarg nieograniczony - Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w ramach inwestycji „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1675K Jabłonka – Lipnica Mała w miejscowości Lipnica Mała”.

13.09.2018, 14:54 / więcej »

Przetarg nieograniczony - Likwidacja stanów awaryjnych elementów dróg w ciągu drogi powiatowej nr 1660K Ludźmierz-Pyzówka

Dnia 10.09.2018r. Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu ogłosił przetarg nieograniczony na zadanie pn. Likwidacja stanów awaryjnych elementów dróg - utwardzenie pobocza drogi powiatowej nr 1660K Ludźmierz - Pyzówka od ok. km 6+393 do ok. km 6+503 wraz modernizacją elementów odwodnienia drogi".

10.09.2018, 15:13 / więcej »

Przetarg nieograniczony - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1646K Skrzypne-Szaflary-Ostrowsko w miejscowości Bór

Dnia 07.09.2018r. Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu ogłosił przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1646K Skrzypne-Szaflary-Ostrowsko w miejscowości Bór".

10.09.2018, 14:53 / więcej »

Przetarg nieograniczony - Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w ramach inwestycji „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1637K Harklowa – Tylmanowa w miejscowościach Ochotnica Górna oraz Ochotnica Dolna".

27.08.2018, 13:08 / więcej »

Przetarg nieograniczony - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1665K w m. Skawa i Spytkowice

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje, że termin składania ofert przetargowych dotyczących zamówienia pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1665K Skawa – Raba Wyżna w miejscowościach Skawa i Spytkowice w km 1+960 – 4+826,15" został przedłużony do dnia 30 sierpnia 2018r. do godz. 9:00.

17.08.2018, 14:15 / więcej »

Przetarg nieograniczony - Remont i przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowotarskiego

Dnia 14.08.2018, Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu ogłosił przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Remont i przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowotarskiego".

14.08.2018, 15:08 / więcej »

Odnowienie barier ochronnych obiektów mostowych (zdjęcia)

Służby liniowe PZD kontynuują pracę związaną z renowacją pokrycia malarskiego poręczy oraz barier ochronnych obiektów mostowych.

10.08.2018, 18:58 / więcej »

Przetarg nieograniczony - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1675K Jabłonka - Lipnica Mała w miejscowości Lipnica Mała

Dnia 10.08.2018r. Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu ogłosił przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1675K Jabłonka - Lipnica Mała w miejscowości Lipnica Mała".

10.08.2018, 14:55 / więcej »

Przetarg nieograniczony - Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w ramach inwestycji „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na potoku Rdzawka w km potoku 3+210 w ciągu drogi powiatowej nr 1666K Ponice – Rdzawka w km 3+716,60 w miejscowości Rdzawka wraz z budową dojazdów do mostu tj. odcinka drogi powiatowej od km 3+683,5 do km 3+767,50”

08.08.2018, 14:49 / więcej »

Przetarg nieograniczony - Zimowe Utrzymanie Dróg w w sezonach zimowych 2018r-2019r, 2019r-2020r i 2020r-2021r

Dnia 01.08.2018r. Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu ogłosił przetarg nieograniczony na zadanie pn."Zimowe utrzymaniem dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowotarskiego w sezonach zimowych 2018r-2019r, 2019r-2020r i 2020r-2021r".

03.08.2018, 15:23 / więcej »
Strona 5 z 63‹ poprzednie | ... 3 4 5 6 7 ... | następne ›
stat4u