Od 24 stycznia 2022r. ograniczenia w obsłudze klientów Powiatowego Zarządu Dróg

W związku z kolejnymi obostrzeniami w zakresie COVID-19 i wystąpieniem stanu epidemii ogranicza się funkcjonowanie Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu od dnia 24 stycznia 2022 r. do odwołania. Załatwianie spraw będzie odbywać się poprzez wcześniejsze telefoniczne lub mailowe zgłoszenie sprawy do załatwienia. W przypadku podjęcia przez właściwego pracownika Powiatowego Zarządu Dróg decyzji co do konieczności osobistego załatwienia sprawy w budynku PZD, załatwienie sprawy nastąpi w uzgodnionym terminie i w uzgodniony sposób, z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

Zaleca się korzystanie z możliwości załatwiania spraw przez platformę e-PUAP, drogą mailową na adres: pzd@nowotarski.pl lub telefonicznie pod numerem 18 26 628 88.

Osoby, które nie mogą załatwić spraw za pośrednictwem platformy e-PUAP i za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej mogą pozostawić pisma w SKRZYNCE POCZTOWEJ umieszczonej na zewnątrz budynku.