Przebudowa drogi powiatowej nr 1676K Lipnica Wielka – Przywarówka w km od 5+970,00 do km 6+420,00 w miejscowości Lipnica Wielka, Powiat Nowotarski / Gmina Lipnica Wielka

Powiększ obrazPrzebudowa drogi 1676K Lipnica Wielka

W dniu 20 grudnia 2022r., Powiat Nowotarski podpisał umowę na dofinansowanie zadania pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 1676K Lipnica Wielka – Przywarówka w km od 5+970,00 do km 6+420,00 w miejscowości Lipnica Wielka, Powiat Nowotarski /Gmina Lipnica Wielkaktóre będzie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W ramach realizacji zadania wykonana zostanie rozbudowa odcinka drogi o łącznej długości ok. 0,5 km w miejscowości Lipnica Wielka, której wykonanie zaplanowane jest na czas od grudnia 2022r., do października 2023r. (z wyłączeniem okresu zimowego). W ramach tego zadania zostanie wykonana rozbudowa jezdni, budowa chodnika, rozbudowa  poboczy, budowa, rozbudowa oraz przebudowa zjazdów indywidualnych, budowa odwodnienia, budowa kanału technologicznego, budowa oświetlenia ulicznego a także zabezpieczenie sieci teletechnicznej wraz z montażem urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dla drogi powiatowej nr 1676K.

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych.

Wykonawcą robót jest Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa „HOLL-BUD” z siedzibą w Podwilku.

Całkowita wartość inwestycji wynosi: 1 769 998,47 zł

Całkowita wartość dofinansowania wynosi: 873 068,00 zł

Przebudowa drogi 1676K Lipnica Wielka - Przywarówka

Załączniki