Przebudowa przejścia dla pieszych w km 4+950 w miejscowości Szczawnica, Miasto i Gmina Szczawnica, Powiat Nowotarski

Powiększ obraz

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych otrzymano dofinansowanie dla zadania pn:

„Przebudowa przejścia dla pieszych w km 4+950 w miejscowości Szczawnica, Miasto i Gmina Szczawnica/Powiat Nowotarski”

Koszt inwestycji: 244 193,68 zł

Dofinansowanie: 175 965,00 zł

Zakres przedmiotowy zadania objętego dofinansowaniem będzie obejmował min.:

1. Oświetlenia

Wykonanie prawidłowego, dedykowanego oświetlenia lub dostosowanie istniejącego oświetlenia przejścia dla pieszych, dojścia do przejścia dla pieszych oraz stref oczekiwania.

2. Parametrów techniczno-budowlanych

Budowa nowego przejścia dla pieszych lub rozbudowa / przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych.

3. Organizacji ruchu

Zastosowanie prawidłowych rozwiązań w organizacji ruchu drogowego.

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych.

Załączniki