Rozbudowa drogi powiatowej nr 1642K Groń – Trybsz – Niedzica w km od 1+840,00 do km 2+305,00 (obiekt mostowy w km 2+131,50) w miejscowości Trybsz, Powiat Nowotarski, Gmina Łapsze Niżne

Powiększ obraz1642K Trybsz most

16 lutego 2022r  Wojewoda Małopolski – Łukasz Kmita, ogłosił wyniki kolejnego Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, do którego wnioski składane były w sierpniu ubiegłego roku.

Powiat Nowotarski szczególnie zabiegał o uzyskanie refundacji na zlecone już wtedy roboty polegające na budowie mostu na Białce w Trybszu i przebudowie półkilometrowego odcinka drogi stanowiącego najazdy na obiekt.

W ramach realizacji zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1642K Groń – Trybsz – Niedzica w km od 1+840,00 do km 2+305,00 (obiekt mostowy w km 2+131,50) w miejscowości Trybsz, Powiat Nowotarski/ Gmina Łapsze Niżne  dofinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wykonane zostanie m. in. wycinka drzew kolidujących z inwestycją, rozbiórka istniejącego mostu w km 2+131,50, budowa nowego mostu, rozbudowa drogi powiatowej wraz z przebudową zjazdów, budowa odwodnienia drogowego, budowa kanalizacji deszczowej.

Wykonawcą przedmiotowego zadania jest Przedsiębiorstwo Budowlane „ESBUD” Stanisław Chryczyk.  

Planowany termin zakończenia inwestycji to rok 2023.

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych.

Całkowita wartość inwestycji wynosi: 13 437 433,85 zł

Całkowita wartość dofinansowania wynosi: 6 663 087,00 zł

Załączniki

  • 1642K Trybsz most • 95 kB • (Karolina Kowalczyk) • [29.03.2022]

    1642K Trybsz most