Współpraca Interreg V-A Polska – Słowacja 2021-2027

Powiększ obraz

W dniu 06.06.2022r., w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu odbyło się spotkanie robocze w sprawie przystąpienia razem z Partnerami Województwa Małopolskiego oraz Partnerami Preszowskiego Kraju do projektu Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Polska-Słowacja na lata 2021-2027.

Na spotkaniu poruszano tematy związane z nową perspektywą projektu Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Polska-Słowacja na lata 2021-2027 gdzie wspólnie z Partnerami omawiano możliwości przystąpienia do wspólnego projektu a także ewentualny zakres robot jaki mógłby zostać złożony do dofinansowania w ramach w/w programu.

W przedmiotowym spotkaniu wzięli udział:

Przedstawiciele Województwa Małopolskiego/ Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie:

 1. Katarzyna Węgrzyn-Madeja – Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie
 2. Jarosław Kasprzyk – Z-ca Dyrektora ds. Utrzymania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie
 3. Łukasz Zawartka – przedstawiciel Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie

Przedstawiciele Słowacji :

 1. Marcel Horváth – Dyrektor Preszowskiego Zarządu Dróg
 2. Ivo Hopta – przedstawiciel Preszowskiego Zarządu Dróg
 3. Marek Sopko – przedstawiciel Preszowskiego Zarządu Dróg

Przedstawiciele Powiatu Nowotarskiego/Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu:

 1. Bogusław Waksmundzki – Wicestarosta Powiatu Nowotarskiego
 2. Jan Komorek – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego
 3. Tomasz Moskalik – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu
 4. Kazimierz Bielak- Z-ca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu
 5. Paulina Chudoba – przedstawiciel Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu

Przedstawiciele Gminy Krościenko n/D oraz Miasta i Gminy Szczawnica

 1. Jan Dyda – Wójt Gminy Krościenko n/D
 2. Grzegorz Niezgoda – Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica