Zamknięta droga w Knurowie od 6 do 10 listopada 2023r.

Powiększ obrazznak A-14

Firma ZIBUD Sp. z o.o. z Kamienicy realizująca remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1637K Harklowa – Tylmanowa w miejscowości Knurów w km 2+550 – 6+850 zawiadamia, że w dniach od 06.11.2023r. (poniedziałek) do 10.11.2023r. (piątek) w godzinach od 8:00 do 19:00 nastąpi całkowite zamknięcie drogi dla ruchu kołowego na odcinku 4,0 km od parkingu Przełęcz Knurowska do zjazdu do Jurta w miejscowości Knurów.

Zamknięcie drogi spowodowane jest pracami bitumicznymi całą szerokością jezdni.

W miarę możliwości zaleca się korzystanie z innych dostępnych połączeń drogowych w rejonie prowadzonej inwestycji. 

Wykonawca przeprasza za utrudnienia i zastrzega sobie prawo zmiany w/w terminu z przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych lub innych niemożliwych do przewidzenia okoliczności.