OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ DREWNA OPAŁOWEGO POZYSKANEGO PODCZAS WYCINKI W PASIE DRÓG POWIATOWYCH

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego podczas wycinki w pasie dróg powiatowych.

Treść ogłoszenia o przetargu pisemnym z dnia 27 grudnia 2022 r. znak: PZD-ZP.235.6.2022 znajduje się poniżej w załącznikach.

Termin składania ofert:

do 30 grudnia 2022r. do godz. 11:00
Miejsce składania ofert:
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14
Dodano w dniu 27 grudnia 2022 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego podczas wycinki w pasie dróg powiatowych.
Treść Zawiadomienia o wyborze oferty z dnia 2 stycznia 2023 r. znak PZD-ZP.235.6.2022 znajduje się poniżej, w załącznikach
Dodano w dniu 2 stycznia 2023 r.

Załączniki

Do góry