Inwestycje

Droga przez Bór gotowa (zdjęcia)

Data dodania: 25 wrzesień 2019, Środa / Ilość wyświetleń: 127
Zakończył się II etap rozbudowy odcinka drogi powiatowej w Borze. Przez centrum miejscowości prowadzi nowy chodnik, który poprawi bezpieczeństwo w tym rejonie.

Przez kilka ostatnich miesięcy trwały intensywne prace w ramach rozbudowy odcinka drogi powiatowej nr 1646K Skrzypne – Szaflary – Ostrowsko.

Na 720-metrowym odcinku drogi (od budynku remizy OSP w kierunku Szaflar) powstał nowy, dwumetrowy chodnik. W ramach zadania poszerzono jezdnię do szerokości 6,00 metrów oraz rozbudowano pobocza. Inwestycja objęła rozbudowę skrzyżowań drogi powiatowej z drogami gminnymi (ul. Leśną oraz ul. Kościelną). Dodatkowo wykonano przepust pod zjazdem z ulicy Leśnej oraz umocniono skarpę brzegową bezpośrednio sąsiadującą z wylotem. Całkowicie wyremontowano przepust na Czerwonym Potoku (remont obiektu polegał na odtworzeniu ścian czołowych na wlocie i wylocie przepustu, wymianie pojedynczych prefabrykatów oraz wykonaniu zabezpieczeń koryta istniejącego potoku).

Rozbudowie uległy urządzenia wyposażenia technicznego w tym kanalizacja deszczowa oraz rowy w ciągu całego odcinka. Podczas prac przebudowano zjazdy oraz odbudowano ogrodzenia, które kolidowały z projektowanym chodnikiem.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła około 3 249 337,10 zł brutto, na którą składają się środki otrzymane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, środki własne budżetu powiatu nowotarskiego oraz gminy Szaflary.

Wykonawcą zadania była firma ZIBUD, Grzegorz Zając z Kamienicy.

galeria

Zobacz także

stat4u