Inwestycje

Rozbudowa drogi powiatowej w Zubrzycy Górnej dobiegła końca (zdjęcia)

Data dodania: 30 wrzesień 2019, Poniedziałek / Ilość wyświetleń: 140
Zakończyła się realizowana na zlecenie Powiatowego Zarządu Dróg inwestycja. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1677K finansowana była m.in. z pozyskanych przez Powiat Nowotarski środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W 2016r. podpisana została umowa o dofinansowanie czterech zadań typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, które współfinansowane były ze środków Unii Europejskiej. Jednym z zadań była rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1677K Zubrzyca Górna – Sidzina – Bystra - Łętownia w km od 3+045 do 4+221, która ostatecznie została ukończona oraz odebrana w ostatnim tygodniu.

Od pętli autobusowej do granicy powiatu powstał nowy chodnik z kostki brukowej o szerokości 2,0m.
Zakres prac przedmiotowej inwestycji obejmował również:
- rozbudowę jezdni i poboczy,
- budowę skarp nasypów i wykopów drogowych,
- budowę zatoki postojowej,
- rozbudowę włączeń dróg gminnych do drogi powiatowej,
- przebudowę, rozbudowę i budowę zjazdów,
- budowę elementów wyposażenia technicznego drogi,
- rozbudowę istniejących otwartych rowów drogowych,
- budowę odwodnienia oraz kanalizacji deszczowej,
- budowę muru oporowego,
- rozbiórkę i odbudowę części ogrodzeń.

Inwestycja finansowana była z pozyskanych przez Powiat Nowotarski środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz środków własnych Powiatu Nowotarskiego i gminy Jabłonka, a jej całkowity koszt wyniósł około 3 955 766,91 brutto.

Generalnym wykonawcą zadania było konsorcjum firm: Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. oraz Podhalańskie Drogi Sp. z o.o. w Nowym Targu.

galeria

Zobacz także

stat4u