Inwestycje

Rozpoczyna się II etap modernizacji połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych

Data dodania: 6 listopad 2019, Środa / Ilość wyświetleń: 148
Do jesieni przyszłego roku potrwa przebudowa odcinka drogi powiatowej Krościenko - Szczawnica, która będzie realizowana w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Polska-Słowacja. Umowa na roboty budowlane została podpisana, a wykonawcy przekazano już plac budowy.

Powiat Nowotarski przystąpił do realizacji II etapu Modernizacji Połączenia Drogowego Pienińskich Parków Narodowych. Projekt modernizacji realizowany jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Polska-Słowacja 2014-2020, a jego głównym celem jest poprawa stanu komunikacji, mobilności transgranicznej oraz bezpieczeństwa komunikacyjnego na pograniczu polsko-słowackim. Partnerami projektu są Preszowski Kraj Samorządowy, Powiat Nowotarski oraz Województwo Małopolskie.

Powiat Nowotarski w ramach realizacji inwestycji wykona rozbudowę drogi powiatowej 1636K w Krościenku n/D na odcinku od km 0+204,8 (od ul. Zdrojowej) do km 1+774,4 (do granicy ze Szczawnicą) oraz w Szczawnicy na odcinku od km 1+835,81 do km 3+295,76 (ul. Główna).

Szczegółowy zakres robót zakłada:

1) w Krościenku n/Dunajcem:
- rozbudowę jezdni,
- budowę ścieżki rowerowej,
- rozbudowę chodników,
- budowę zatok autobusowych,
- budowę miejsc postojowych,
- rozbudowę poboczy,
- budowę urządzeń zabezpieczających migrację płazów,
- budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
- przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
- przebudowę ogrodzeń,
- rozbudowę odwodnienia drogowego: przebudowę kanalizacji deszczowej, budowę wylotów kanalizacji deszczowej, przebudowę rowów przydrożnych,
- remont obiektu mostowego,
- przebudowę przepustów pod zjazdami,
- budowę korytek ściekowych,
- przebudowę sieci oświetlenia ulicznego,
- remont kładki dla pieszych,
- budowę odpływu kanalizacji deszczowej wraz z wylotem W5,

2) w Szczawnicy:
- przebudowę oświetlenia ulicznego,
- montaż elementów bezpieczeństwa – słupki uliczne,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Budowlane ESBUD Stanisław Chryczyk z Ochotnicy Dolnej.

Zobacz także

stat4u