Od 22 lipca 2024 r. zamknięta dla ruchu kołowego droga powiatowa w Cichem w związku z rozbiórką mostu i rozbudową odcinka drogi

Czytaj więcej o: Od 22 lipca 2024 r. zamknięta dla ruchu kołowego droga powiatowa w Cichem w związku z rozbiórką mostu i rozbudową odcinka drogi

Z uwagi na rozpoczynającą się inwestycję pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1654K Ząb – Ratułów  – Ciche – Chochołów w miejscowości Ciche od km 11+445,76 do km 12+516,39 Powiat Nowotarski, Miasto i Gmina Czarny Dunajec”, Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu na wniosek wykonawcy robót (PPD-M S.A. z Nowego Targu) informuje, że w dniu 22 lipca (poniedziałek) br. o godzinie 9:00 zostanie wyłączony z ruchu most na potoku Ciche (rejon posesji nr 250A).

Powodem wyłączenia z ruchu obiektu są prace związane z jego rozbiórką oraz budową nowego mostu będącą częścią rozbudowy drogi powiatowej nr 1654K.

Przewidywany termin zamknięcia to około 4 miesiące.

Objazd zostanie poprowadzony m. in. drogami wojewódzkimi nr 957 i 958 przez Czarny Dunajec oraz drogą gminną z Cichego Górnego (rejon Szkoły Podstawowej nr 3) do Ratułowa (dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t ).

Ruch pieszy odbywać się będzie tymczasową kładką.

Wykonawca przeprasza za utrudnienia i prosi o dostosowanie się do zmienionej na czas robót organizacji ruchu.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1654K Ząb – Ratułów – Ciche – Chochołów w miejscowości Ciche od km 11+445,76 do km 12+516,39, Powiat Nowotarski / Miasto i Gmina Czarny Dunajec

Czytaj więcej o: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1654K Ząb – Ratułów – Ciche – Chochołów w miejscowości Ciche od km 11+445,76 do km 12+516,39, Powiat Nowotarski / Miasto i Gmina Czarny Dunajec

W ramach realizacji zadania wykonana zostanie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1654K Ząb – Ratułów – Ciche – Chochołów w miejscowości Ciche od km 11+445,76 do km 12+516,39, Powiat Nowotarski / Miasto i Gmina Czarny Dunajec”.

Główne prace związane z realizacją robót:

– budowa chodnika,

– rozbudowa jezdni,

– przebudowa poboczy,

– likwidacja, budowa i rozbudowa urządzeń wyposażenia technicznego drogi powiatowej,

– budowa kanalizacji deszczowej,

-przebudowa zjazdów indywidualnych,

– przebudowa zjazdów publicznych,

– rozbiórka ogrodzeń,

– przebudowa istniejących skrzyżowań z innymi drogami publicznymi,

– rozbiórka i budowa obiektu mostowego,

– budowa oświetlenia drogowego,

– budowa kanału technologicznego,

– przebudowa istniejących sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych.

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych, mający na celu wyrównanie potencjału społeczno-gospodarczego, poprawę jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa.

Szacowana całkowita wartość inwestycji: 9 805 297,28 zł

Szacowana całkowita wartość dofinansowania: 4 701 907,00 zł    

Załączniki

Od 10 do 13 października 2023r. utrudnienia drogowe w Chochołowie

Czytaj więcej o: Od 10 do 13 października 2023r. utrudnienia drogowe w Chochołowie

Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe z Nowego Targu realizujące zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1654K Ząb – Ratułów – Ciche – Chochołów  w km od 13+820 do 14+640 w miejscowości Ciche i Chochołów” informuje, że w związku z realizacją prac bitumicznych w dniach od 10 do 13 października 2023r. w godz. 8:00 – 18:00, nastąpi całkowite zamknięcie dla ruchu kołowego odcinka drogi o długości 820 od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 958 z drogą powiatową nr 1654K w Chochołowie w kierunku Cichego.

Wykonawca przeprasza za utrudnienia i zastrzega sobie prawo zmiany w/w terminu z przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych lub innych niemożliwych do przewidzenia okoliczności

Remont drogi powiatowej nr 1654K Ząb – Ratułów – Ciche – Chochołów w km od 13+820,00 do km 14+640,00 w miejscowości Ciche i Chochołów, Powiat Nowotarski/ Gmina Czarny Dunajec

Czytaj więcej o: Remont drogi powiatowej nr 1654K Ząb – Ratułów – Ciche – Chochołów w km od 13+820,00 do km 14+640,00 w miejscowości Ciche i Chochołów, Powiat Nowotarski/ Gmina Czarny Dunajec

W dniu 08.08.2023r., Powiat Nowotarski podpisał umowę na dofinansowanie zadania pn.: Remont drogi powiatowej nr 1654K Ząb – Ratułów – Ciche – Chochołów w km od 13+820,00 do km 14+640,00 w miejscowości Ciche i Chochołów, Powiat Nowotarski/ Gmina Czarny Dunajec które będzie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W ramach realizacji zadania wykonany zostanie remont odcinka drogi o łącznej długości 0,8 km w miejscowościach Ciche i Chochołów które wykonanie zaplanowane jest na rok 2023.

Główne prace związane realizacją robót:

– Wykonanie frezowań istniejącej masy bitumicznej,

– Ułożenie warstwy profilowej z masy bitumicznej,

– Regeneracja nawierzchni bitumicznych przy użyciu siatek zbrojeniowych o wytrzymałości na rozciąganie nie mniej niż 120×120 kN/m,

– Wzmocnienie siatką wraz z wykonaniem warstwy wiążącej gr. 6,0 cm z betonu asfaltowego 0/16,

– Wykonanie nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm,

– Wykonanie poboczy z kruszyw łamanych i destruktu bitumicznego.

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych, mający na celu wyrównanie potencjału społeczno-gospodarczego, poprawę jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa.

Przewidywana całkowita wartość inwestycji: ok. 1 mln zł

Całkowita wartość dofinansowania: 758 273,00 zł      

Załączniki

Uwaga! W dniach 30 października oraz 02 i 03 listopada utrudnienia drogowe w Czerwiennem

Czytaj więcej o: Uwaga! W dniach 30 października oraz 02 i 03 listopada utrudnienia drogowe w Czerwiennem

W związku z remontem drogi powiatowej nr 1654 Ząb – Ratułów – Ciche – Chochołów, wykonawca robót (PPD-M S.A.) zawiadamia iż w dniach 30 października oraz 02 i 03 listopada 2020r w godzinach od 8:00 do 17:00 nastąpi całkowite zamknięcie drogi dla ruchu kołowego w w miejscowości Czerwienne na odcinku o długości 1,0 kilometra (od skrzyżowania na Bachledówkę /droga główna/ w kierunku na Bustryk).

Wykonawca zastrzega sobie prawo zmiany w/w terminu i początku zakresu robót w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych lub innych niemożliwych do przewidzenia okoliczności.

Za utrudnienia przepraszamy.

Do góry