Rozbudowa drogi powiatowej nr 1654K Ząb – Ratułów – Ciche – Chochołów w miejscowości Ciche od km 11+445,76 do km 12+516,39, Powiat Nowotarski / Miasto i Gmina Czarny Dunajec

Czytaj więcej o: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1654K Ząb – Ratułów – Ciche – Chochołów w miejscowości Ciche od km 11+445,76 do km 12+516,39, Powiat Nowotarski / Miasto i Gmina Czarny Dunajec

W ramach realizacji zadania wykonana zostanie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1654K Ząb – Ratułów – Ciche – Chochołów w miejscowości Ciche od km 11+445,76 do km 12+516,39, Powiat Nowotarski / Miasto i Gmina Czarny Dunajec”.

Główne prace związane z realizacją robót:

– budowa chodnika,

– rozbudowa jezdni,

– przebudowa poboczy,

– likwidacja, budowa i rozbudowa urządzeń wyposażenia technicznego drogi powiatowej,

– budowa kanalizacji deszczowej,

-przebudowa zjazdów indywidualnych,

– przebudowa zjazdów publicznych,

– rozbiórka ogrodzeń,

– przebudowa istniejących skrzyżowań z innymi drogami publicznymi,

– rozbiórka i budowa obiektu mostowego,

– budowa oświetlenia drogowego,

– budowa kanału technologicznego,

– przebudowa istniejących sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych.

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych, mający na celu wyrównanie potencjału społeczno-gospodarczego, poprawę jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa.

Szacowana całkowita wartość inwestycji: 9 805 297,28 zł

Szacowana całkowita wartość dofinansowania: 4 701 907,00 zł    

Załączniki

Przebudowa przejścia dla pieszych w km 7+100 w miejscowości Ciche, Gmina Czarny Dunajec, Powiat Nowotarski

Czytaj więcej o: Przebudowa przejścia dla pieszych w km 7+100 w miejscowości Ciche, Gmina Czarny Dunajec, Powiat Nowotarski

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych otrzymano dofinansowanie dla zadania pn:

„Przebudowa przejścia dla pieszych w km 7+100 w miejscowości Ciche, Gmina Czarny Dunajec/Powiat Nowotarski”

Koszt inwestycji: 61 766,22 zł

Dofinansowanie: 42 732,00 zł

Czytaj więcej „Przebudowa przejścia dla pieszych w km 7+100 w miejscowości Ciche, Gmina Czarny Dunajec, Powiat Nowotarski”

Załączniki

Do góry