Opracowanie dokumentacji zabezpieczenia uszkodzonego korpusu drogi powiatowej nr 1637K Harklowa –Tylmanowa w miejscowości Knurów wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówienia pn. Opracowanie dokumentacji zabezpieczenia uszkodzonego korpusu drogi powiatowej nr 1637K Harklowa –Tylmanowa w miejscowości Knurów wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych, o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000,00 euro.

Treść Zaproszenia do złożenia ofert z dnia 28 września 2020 r. znak: PZD-ZP.263.5.24.2020 znajduje się poniżej w załącznikach

Termin składania ofert:

         do dnia 6 października 2020 r. do godz. 12:00

Miejsce składania ofert:

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

Opublikowała w dniu 28 września 2020 r. Anna Michałczak

WYJAŚNIENIA

Dot. zaproszenia do złożenia oferty na realizację zamówienia pn.  Opracowanie dokumentacji zabezpieczenia uszkodzonego korpusu drogi powiatowej nr 1637K Harklowa –Tylmanowa w miejscowości Knurów wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych

Treść wyjaśnień – pismo z dnia 30 września 2020 r. znak: PZD-ZP.263.5.24.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 30 września 2020 r. Anna Michałczak

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia pn. Opracowanie dokumentacji zabezpieczenia uszkodzonego korpusu drogi powiatowej nr 1637K Harklowa –Tylmanowa w miejscowości Knurów wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych.

Treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 7 października 2020 r. znak PZD-ZP.263.5.24.2020  znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 7 października 2020 r. Anna Michałczak

Załączniki