Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: „Remont nawierzchni dróg powiatowych na terenie miasta Nowy Targ”

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: „Remont nawierzchni dróg powiatowych na terenie miasta Nowy Targ”

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówienia pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: „Remont nawierzchni dróg powiatowych na terenie miasta Nowy Targ”, o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000,00 euro.

Treść Zaproszenia do złożenia ofert z dnia 10 listopada 2020 r. znak: PZD-ZP.263.4.26.2020 znajduje się poniżej w załącznikach

Termin składania ofert:

         do dnia 16 listopada 2020 r. do godz. 10:00

Miejsce składania ofert:

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

Opublikowała w dniu 10 listopada 2020 r. Anna Michałczak

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: „Remont nawierzchni dróg powiatowych na terenie miasta Nowy Targ”,

Treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 17 listopada 2020 r. znak PZD-ZP.263.4.26.2020  znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 17 listopada 2020 r. Anna Michałczak

Załączniki