Aktualności

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1668K w m. Skawa

Data dodania: 12 czerwiec 2018, Wtorek / Ilość wyświetleń: 305
W dniu 11.06.2018r. odbyło się spotkanie w sprawie przekazania placu budowy w związku z realizacją inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1668K Rabka – Skawa - Naprawa w miejscowości Skawa"

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi powiatowej nr 1668K Rabka - Skawa - Naprawa na dwóch odcinkach w km od 6+744,05 do 7+595,99 (etap II) oraz w km od 3+682,70 do 4+671,85 (etap III).

Zakres prac dla obu etapów robót to m.in. budowa chodnika, rozbudowa jezdni, budowa utwardzonego pobocza, skarp nasypów i wykopów drogowych, rozbudowa skrzyżowań dróg gminnych z drogą powiatową, budowa elementów odwodnienia powierzchniowego oraz budowa kanalizacji deszczowej wraz z wylotami do kanału deszczowego.

Wykonawca robót: Konsorcjum Firm: Lider Podhalańskie Drogi Sp. z.o.o. w Nowym Targu, 34 – 400 Nowy Targ, ul. Składowa 12c oraz Partner Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A. 34-400 Nowy Targ, ul. Szaflarska 102.

Przewidywany termin zakończenia prac - wrzesień 2019r.

Zobacz także

stat4u