Aktualności

Rozpoczęcie robót budowlanych w ciągu drogi powiatowej nr 1678K w m. Raba Wyżna (zdjęcia)

Data dodania: 11 czerwiec 2018, Poniedziałek / Ilość wyświetleń: 184
W związku z realizacją inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna - Podwilk w km od 0+966,00 do 1+514,76 w miejscowości Raba Wyżna", w dniu 23.05.2018r. odbyło się oficjalne przekazanie placu budowy.

Roboty na zlecenie Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu wykonuje firma F.P.H.U. Holl-bud, 34-722 Podwilk 433.

Zakres robót obejmuje m.in. wykonanie chodnika o nawierzchni z kostki brukowej na podbudowie tłuczniowej, wykonanie ścieku przykrawężnikowego, poszerzenia jezdni oraz wykonanie elementów odwodnienia pasa drogowego.

Przewidywany termin zakończenia prac - wrzesień 2018r.

galeria

Zobacz także

stat4u