Aktualności

Przetarg nieograniczony - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1675K Jabłonka - Lipnica Mała w miejscowości Lipnica Mała

Dnia 10.08.2018r. Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu ogłosił przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1675K Jabłonka - Lipnica Mała w miejscowości Lipnica Mała".

10.08.2018, 14:55 / więcej »

Przetarg nieograniczony - Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w ramach inwestycji „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na potoku Rdzawka w km potoku 3+210 w ciągu drogi powiatowej nr 1666K Ponice – Rdzawka w km 3+716,60 w miejscowości Rdzawka wraz z budową dojazdów do mostu tj. odcinka drogi powiatowej od km 3+683,5 do km 3+767,50”

08.08.2018, 14:49 / więcej »

Przetarg nieograniczony - Zimowe Utrzymanie Dróg w w sezonach zimowych 2018r-2019r, 2019r-2020r i 2020r-2021r

Dnia 01.08.2018r. Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu ogłosił przetarg nieograniczony na zadanie pn."Zimowe utrzymaniem dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowotarskiego w sezonach zimowych 2018r-2019r, 2019r-2020r i 2020r-2021r".

03.08.2018, 15:23 / więcej »

Przetarg nieograniczony - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1665K w m. Skawa i Spytkowice

W dniu 03.08.2018r. Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu ogłosił przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1665K Skawa – Raba Wyżna w miejscowościach Skawa i Spytkowice w km 1+960 – 4+826,15".

03.08.2018, 15:15 / więcej »

Przetarg nieograniczony - Rozbudowa dróg powiatowych nr 1660K oraz 1661K w m. Trute i Lasek

Dnia 02.08.2018r, Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu ogłosił przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1660K Ludźmierz – Pyzówka oraz drogi powiatowej nr 1661K Trute – Klikuszowa – Obidowa w miejscowościach Trute i Lasek".

03.08.2018, 14:20 / więcej »

Przetarg nieograniczony - Remont i przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowotarskiego

Dnia 27.07.2018, Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu ogłosił przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Remont i przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowotarskiego".

27.07.2018, 15:23 / więcej »

Przetarg nieograniczony - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1637K Harklowa - Tylmanowa w miejscowościach Ochotnica Górna oraz Ochotnica Dolna

Dnia 25.07.2018r. Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu ogłosił przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1637K Harklowa - Tylmanowa w miejscowościach Ochotnica Górna oraz Ochotnica Dolna".

26.07.2018, 09:00 / więcej »

Odwołane pogotowie przeciwpowodziowe

Starosta Nowotarski zarządzeniem nr 81/2018 odwołuje pogotowie przeciwpowodziowe.

20.07.2018, 15:36 / więcej »

Uszkodzona infrastruktura drogowo-mostowa na drogach powiatowych po przejściu powodzi (zdjęcia). Stan na godzinę 16:00 dnia 19.07.2018

Powiatowy Zarząd Dróg informuje, że w związku z ulewnymi opadami, o szczególnej intensywności występowania w dniach 17 i 18 lipca, wystąpiły szkody w infrastrukturze drogowej.

20.07.2018, 14:14 / więcej »

Ogłoszenie pogotowia przeciwpowodziowego. Zamknięta droga w Ochotnicy Górnej

W związku z intensywnymi opadami deszczu oraz gwałtownymi wzrostami wód w ciekach wodnych na terenie całego powiatu nowotarskiego, Starosta Nowotarski w dniu 18 lipca 2018 r. o godzinie 21:00 do odwołania ogłosił pogotowie przeciwpowodziowe dla całego powiatu.

19.07.2018, 10:51 / więcej »
Strona 6 z 63‹ poprzednie | ... 4 5 6 7 8 ... | następne ›
stat4u