Nocna akcja wywozu śniegu w dniu 7/8 luty z ul. Kowaniec w Nowym Targu

Firma Handlowo Usługowa „KAL-TRANS” działająca na zlecenie Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu informuje, iż w dniu 7/8 lutego 2023r. w godzinach nocnych tj. od godz. 18:00 do 6:00 rozpocznie akcję wywózki śniegu z ul. Kowaniec (akcją objęta będzie lewa strona ulicy od pętli autobusowej do ronda im ks. J. Tischnera).

W związku z powyższym wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie wszystkich zaparkowanych pojazdów na wyżej wymienionym odcinku.

O zakresie prac planowanych na pozostałych drogach powiatowych będziemy informować na bieżąco.