Nocna akcja wywozu śniegu z ul. Kowaniec i ul. Św. Anny w Nowym Targu

Firma Handlowo Usługowa „KAL-TRANS” działająca na zlecenie Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu informuje, iż w nocy z 8 na 9 lutego 2023r. w godzinach od 18:00 do 6:00 zostanie dokończona wywózka śniegu z ul. Kowaniec w rejonie pętli autobusowej. Następnie prace prowadzone będą na ul. Św. Anny od ronda im. ks. J. Tischnera do „zakopianki” (akcją zostanie objęta ulica przy budynkach od strony rz. Dunajec).

Przypominamy i prosimy o usunięcie wszystkich pojazdów z wymienionych odcinków dróg.

Nocna akcja wywozu śniegu w dniu 7/8 luty z ul. Kowaniec w Nowym Targu

Firma Handlowo Usługowa „KAL-TRANS” działająca na zlecenie Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu informuje, iż w dniu 7/8 lutego 2023r. w godzinach nocnych tj. od godz. 18:00 do 6:00 rozpocznie akcję wywózki śniegu z ul. Kowaniec (akcją objęta będzie lewa strona ulicy od pętli autobusowej do ronda im ks. J. Tischnera).

W związku z powyższym wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie wszystkich zaparkowanych pojazdów na wyżej wymienionym odcinku.

O zakresie prac planowanych na pozostałych drogach powiatowych będziemy informować na bieżąco.  

Do góry