Od 03 do 18 kwietnia 2024 r. utrudnienia drogowe na odcinku Raba Wyżna – Harkabuz

Powiększ obrazznak A-14

W związku z przebudową drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna – Podwilk, Wykonawca robót (firma STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.) zawiadamia, że w okresie od 03 do 18 kwietnia br. wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym na odcinku Raba Wyżna – Harkabuz (część prac będzie wymagała całkowitego zamknięcia drogi dla ruchu kołowego – więcej informacji w załączonym poniżej harmonogramie prac).

Robotami będą objęte dwa odcinki:

  1. odcinek o długości 280 metrów w centrum Raby Wyżnej od Urzędu Gminy do OSP,
  2. odcinek o długości 1 200 metrów biegnący przez las w kierunku Harkabuza.

Wykonawca informuje, że prace będą wykonywane etapami zgodnie z poniższym harmonogramem w godzinach od 7:00 do 18:00.