Koniec utrudnień drogowych na odcinku Raba Wyżna – Harkabuz

Czytaj więcej o: Koniec utrudnień drogowych na odcinku Raba Wyżna – Harkabuz

Firma STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. – wykonawca przebudowy drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna – Podwilk zawiadamia, że w związku ze sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, roboty wymagające zamknięcia drogi zostały ukończone przed planowanym terminem.

Droga powiatowa od dnia 12 kwietnia jest przejezdna.

Powiat zdobył rządowe pieniądze na przebudowę drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna – Podwilk w miejscowości Raba Wyżna

Czytaj więcej o: Powiat zdobył rządowe pieniądze na przebudowę drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna – Podwilk w miejscowości Raba Wyżna

Powiat zdobył rządowe pieniądze na rozbudowę drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna – Podwilk w miejscowości Raba Wyżna.

Obszar inwestycyjny: budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej

W ramach realizacji zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna – Podwilk w miejscowości Raba Wyżna” dofinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych planowane do wykonania są roboty budowlane w ciągu drogi powiatowej nr 1678K które obejmować będą w szczególności:

1)         lokalnym frezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej (gr. 3-10 cm), wykonaniu nowej warstwy wiążącej (gr. 6 cm) i ścieralnej (gr. 4 cm) z betonu asfaltowego, wzmocnieniu warstwy przy pomocy siatki wzmacniającej,

2)         lokalne utwardzenie poboczy kruszywem łamanym wraz z destruktem  w granicach pasa drogowego.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji to II kwartał 2024 r.

Wykonawca robót budowlanych: Strabag Infrastruktura Południe sp. z o.o.

Wartość robót budowlanych: 1 769 096,59 PLN

Wartość dofinansowania: 1 717 615,88 PLN

Załączniki

Od 03 do 18 kwietnia 2024 r. utrudnienia drogowe na odcinku Raba Wyżna – Harkabuz

Czytaj więcej o: Od 03 do 18 kwietnia 2024 r. utrudnienia drogowe na odcinku Raba Wyżna – Harkabuz

W związku z przebudową drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna – Podwilk, Wykonawca robót (firma STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.) zawiadamia, że w okresie od 03 do 18 kwietnia br. wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym na odcinku Raba Wyżna – Harkabuz (część prac będzie wymagała całkowitego zamknięcia drogi dla ruchu kołowego – więcej informacji w załączonym poniżej harmonogramie prac).

Robotami będą objęte dwa odcinki:

  1. odcinek o długości 280 metrów w centrum Raby Wyżnej od Urzędu Gminy do OSP,
  2. odcinek o długości 1 200 metrów biegnący przez las w kierunku Harkabuza.

Wykonawca informuje, że prace będą wykonywane etapami zgodnie z poniższym harmonogramem w godzinach od 7:00 do 18:00.

Od 24 października do 15 listopada 2022r. utrudnienia drogowe na odcinku Harkabuz – Podsarnie

Czytaj więcej o: Od 24 października do 15 listopada 2022r. utrudnienia drogowe na odcinku Harkabuz – Podsarnie

W związku z remontem drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna – Podwilk, Wykonawca inwestycji (firma STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.) zawiadamia, że od dnia 24 października do 15 listopada 2022r. zostanie wyłączona z ruchu droga powiatowa w miejscowościach Harkabuz i Podsarnie.

Roboty będą prowadzone etapami. Poszczególne odcinki drogi powiatowej będą zamykane zgodnie z poniższym harmonogramem.

harmonogram prac

Wykonawca zaznacza, że podany harmonogram jest orientacyjny i może ulec zmianie ze względu na panujące warunki atmosferyczne. O wszelkich zmianach Wykonawca będzie informował na bieżąco.

LASY PAŃSTWOWE PRZEKAZAŁY 3 MILIONY ZŁOTYCH NA INWESTYCJĘ DROGOWĄ DLA POWIATU NOWOTARSKIEGO

Czytaj więcej o: LASY PAŃSTWOWE PRZEKAZAŁY 3 MILIONY ZŁOTYCH NA INWESTYCJĘ DROGOWĄ DLA POWIATU NOWOTARSKIEGO

23 września 2022r. podczas „Rodzinnego Rajdu Rowerowego” zorganizowanego przez Lasy Państwowe w Nowym Targu, Starosta Nowotarski Krzysztof Faber otrzymał z rąk Edwarda Siarki – Wiceministra Klimatu i Środowiska oraz Pawła Szczygła – Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, jak również Józefa Oskwarka – Nadleśniczego Nadleśnictwa w Nowym Targu i jego Zastępcy Daniela Kusper promesy potwierdzające dofinansowanie z Funduszu Leśnego inwestycji drogowej pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna – Podwilk w miejscowości Harkabuz  i Podsarnie”. Środki zostały przyznane dzięki szczególnym staraniom Edwarda Siarki Wiceministra Klimatu i Środowiska.

Czytaj więcej „LASY PAŃSTWOWE PRZEKAZAŁY 3 MILIONY ZŁOTYCH NA INWESTYCJĘ DROGOWĄ DLA POWIATU NOWOTARSKIEGO”

Do góry