Odnowiona nawierzchnia w Kacwinie (zdjęcia)

Powiększ obraz

Firma Kiernia z Ratułowa zakończyła remont nawierzchni drogi prowadzącej przez Kacwin.

Nowa nakładka asfaltowa została położona na 580-metrowym odcinku drogi powiatowej nr 1640K Niedzica – Kacwin od boiska sportowego w kierunku kaplicy.

Remont prowadzony na powyższym odcinku polegał na:
– rozebraniu starej nawierzchni,
– wykonaniu frezowań,
– mechanicznym profilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne,
– ułożeniu warstw z kruszyw naturalnych i łamanych,
– regeneracji nawierzchni bitumicznych przy użyciu siatek zbrojeniowych,
– wykonaniu nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,
– regulacji i przełożeniu ścieku przykrawężnikowego z kostki betonowej,
– regulacji włazów studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Całkowity koszt zadania wyniósł 358 973,95 złotych brutto.