Rusza kolejna inwestycja drogowa. Tym razem na odcinkach Ludźmierz – Pyzówka oraz Trute – Klikuszowa – Obidowa (zdjęcia)

Powiększ obraz

Lada chwila wystartują prace budowlane na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1660K z 1661K w miejscowości Trute. Pod koniec ubiegłego tygodnia Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu przekazał wykonawcy plac budowy.

Rozpoczynająca się inwestycja będzie obejmować swym zakresem skrzyżowanie w Trutem tj. odcinek o długości ok. 200 m na drodze powiatowej nr 1660K Ludźmierz – Pyzówka w kierunku Ludźmierza oraz odcinek drogi powiatowej nr 1661K Trute – Klikuszowa – Obidowa o długości 470 m w kierunku przejazdu kolejowego.

Zakres inwestycji dla odcinka Ludźmierz – Pyzówka obejmuje:
• poszerzenie pasa jezdni drogi do szerokości 6,0m wraz z wykonaniem nowych warstw konstrukcji nawierzchni oraz wykonaniem nowej warstwy ścieralnej,
• budowę odwodnienia w postaci ścieku korytkowego,
• budowę pobocza lewostronnego o szerokości 1,0 m,
• budowę chodnika prawostronnego o szerokości 2,0m,
• budowę odwodnienia drogi w postaci: fragmentu kanalizacji deszczowej oraz studni ściekowych prawo i lewostronnych z odprowadzeniem wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej,
• przebudowę zjazdów indywidualnych,
• rozbiórkę istniejących elementów zagospodarowania,
• likwidację rowów przydrożnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

Rozbudowa drugiego odcinka na drodze Trute – Klikuszowa – Obidowa polegał będzie na:
• poszerzeniu pasa jezdni rozbudowywanej drogi do szerokości 6,0 m wraz z wykonaniem nowej warstwy ścieralnej nawierzchni,
• budowie odwodnienia w postaci rowu przydrożnego oraz ścieku korytkowego,
• budowie krawężnika lewostronnego,
• budowie chodnika prawo i lewostronnego o szerokości 2,0 m,
• budowie kanalizacji deszczowej,
• przebudowie zjazdów indywidualnych,
• przebudowie lewostronnych zatok autobusowych,
• rozbiórce istniejących elementów zagospodarowania,
• likwidacji rowu przydrożnego oraz budowie nowego rowu wraz z przepustami.

Przebudową dróg zajmie się firma „HOLL-BUD” EXPORT–IMPORT Holla Emil z Podwilka. Termin zakończenia prac przewidywany jest na październik 2020r, natomiast wartość inwestycji wyniesie około 1,35 mln złotych.

Powyższą kwotę pokryją po połowie Powiat Nowotarski z Gminą Nowy Targ.