W dniu 13 kwietnia (środa) zamknięty dla ruchu kołowego odcinek drogi powiatowej nr 1661K w m. Obidowa

Powiększ obrazznak A-14

W związku z planowanym remontem nawierzchni na moście, wykonawca robót (PPDM S.A. w Nowym Targu) zawiadamia o całkowitym zamknięciu dla ruchu kołowego drogi powiatowej nr 1661K Trute – Klikuszowa – Obidowa tj. most w km 7+933 na potoku Lepietnica w miejscowości Obidowa (rejon budynku nr 53) w dniu 13 kwietnia 2022r. (środa) w godz. od 7:00 do 18:00.  

Wykonawca zastrzega sobie prawo zmiany w/w terminu w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych lub innych niemożliwych do przewidzenia okoliczności.